Szakmai szótár

3-as kategória: a Gödöllői Műszaki Intézet által meghatározott, a szárítóberendezések minősítésének legmagasabb kategóriája. A minősítést a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően végzik, por, légszennyezőség, zaj kibocsátás és egyéb előírásoknak megfelelően. Van 0, 1, 2, és 3 kategória.

Áthajtásos garat: a talaj síkjától kb. 60-80 cm mélységben kialakított betoncsatorna, amely fölött a szállítójármű szabadon mozoghat. Kialakítása egyszerűbb, költségtakarékosabb.

Betakarítás: a földterületen megtermelt termény összegyűjtése és a tárolás helyéra való behordása.

Cellás adagoló: a mobilszárító (pl. Delux) alsó részén elhelyezett kitároló berendezés, amely egyenletesen áramoltatja ki a megszárított terményt a szárítótérből. Sebességének változtatásával tudjuk a szárítási idő hosszát és a szárítás mértékét változtatni.

Diffúz: rendezettség nélküli, szétszórt.

Előtisztító: Az előtisztításhoz általában tisztító rosta és szellőztetés kombinációjából álló összetett magtisztító gépeket használunk.

Fajlagos gázfelhasználás: egységnyi mennyiségű termény szárításához (biztonságos tárolásához ált. 13% nedvesség tartalom) felhasznált gázmennyiség.

Felülfertőzés: a frissen betakarított termény, a megmarad kártevőkkel, mikroorganizmusokkal fertőzött terménnyel való vegyítése. Amely az egészséges terményt is megfertőzi.

Gabonahűtő: olyan eszköz, amely a silókban vagy síktárolóban letárolt termény visszahűtésére alkalmas a csírásodás, rovarfertőzés és melegedés elkerülése végett.

Gabona inas: egy olyan önjáró csiga, mely átforgatja a síktárolóban tárolt terményt.

Gabonaszárítás: betakarításkor mért és a biztonságos tároláshoz szükséges víztartalom közötti különbség eltávolítása. Történhet hideg, illetve meleg levegővel.

Gázosító szerek: magasan illanó rovarirtók, amelyek ahhoz szükségesek, hogy felszámolják a rovarfertőzéseket a tárolt terménynél.

Hengerrosta: hasonlóan a síkrostához, a hengerrosta is a szemes termény tisztítására és osztályozására alkalmas eszköz. A magtisztítóban egy dobra van rögzítve és körkörös mozgást végez.

Higroszkóposság: nedvszívó képesség.

Homogén: azonos elemekből álló, egynemű.

Kukoricamorzsoló: a kukoricaszemek csutkáról való leválasztását végző berendezés.

Láncos szállító: egy zárt négyszög keresztmetszetű acéllemez csatornában egy végtelenített lánc fut, amelyben műanyag lapátok futnak, ezek teszik lehetővé a mag kíméletes szállítását. A mezőgazdaságban kiterjedten használják nemcsak vízszintes, hanem mindenféle általános szállításra is.

Légcsatorna: a sík padozatú fémsiló betonalapjába „Y” vagy „H” alakúra kiépített, perforált lemezzel fedett csatorna, amely a termény szellőztetésére szolgál.

Légrakéta: tranzit tartályok és kúpos fenekű fémsilókban (Max. 40t-ig) tárolt termény levegőztetésére és hűtésére alkalmas szellőztető berendezés.

Mechanikailag sérült termény: a mag szállítás, tárolás, mozgatásakor keletkezett, a szemeken szemmel is jól látható fizikai sérülés.

Mély garat: a földbe kialakított általában beton akna (kb. 3-4m mélységű), amelybe a szállítójármű a beszállított terményt üríti. Hátránya a nagyobb építészeti költség, nagyobb serleges felvonó igény, valamint a magas talajvízállás okozhat problémát.

Mikroorganizmus: mikroszkopikus, szabad szemmel nem látható élőlények. (pl. baktériumok, gombák)

Mobilszárító: fekvő rendszerű, folyamatos üzemű, egyszerűen, nagyobb bontási munkák nélkül áttelepíthető szárító berendezés. (pl. Delux mobilszárító)

Perforáció: bevágások, hasítékok, szabályos lyukak sorozata.

Porelszívó, porciklon: feladata a termény portalanítása és a nagyobb szennyező anyagok eltávolítása.

Puffer zóna: a szárító felső, perforált lemezekből álló része, amely biztosítja a szárító folyamatos működéséhez szükséges termény mennyiséget.

Rédler: lásd láncos szállító.

Relatív páratartalom: a vizsgált hőfokon hány százalék nedvesség van jelen a levegőben, a telítettséghez viszonyítva. Minél alacsonyabb a levegő relatív páratartalma egy adott hőmérsékletnél, annál gyorsabb a szárítás mértéke.

Serleges felvonó: a mezőgazdaságban és a gabonaiparban a függőleges szállítás legelterjedtebb eszköze. Két tárcsa között kifeszített, serlegekkel ellátott, végtelenített heveder, amely egységek egy felvonóházban vannak elhelyezve.

Síkrosta: a szemes termény egyéb anyagoktól való leválasztására és a termény osztályozására kialakított eszköz. Nagyon sok féle hasítékkal és lyukosztással készülnek. A magtisztítóban vízszintesen vannak elhelyezve és alternáló mozgást végeznek.

Stabil v. toronyszárító: függőleges rendszerű, nagyobb beruházási költséggel megvalósítható, csak nehezen és nagy bontási munkával áttelepíthető szárító berendezés. (pl. Mathews toronyszárító)

Szállítócsiga: egy fémből készült vályú vagy körszerelvényű házban forgó csavarfelület, amely a mag szállítását végzi. A legősibb szállítógépek egyike.

Szállítószalag: egy végtelenített szalag a gép két végén elhelyezett terhelőhengerek körül, a köztük lévő tartógörgőkön végez haladó mozgást. A szalag alsó ága általában üresen futó rész, a szállítást a felső ág végzi.

Szárító zóna: a szárító közbenső, perforált lemezekből álló azon része ahol a termény intenzív szárítása történik.

Teleszkópos szellőztető cső: több egymásba összetolható perforált csövekből álló szellőztetési eszköz.

Terítőcsiga: A mobil szárítóberendezés teljes hosszában, annak felső részében egyenletesen tölti fel a szárítót. Feladata a cellás adagoló által kitárolt termény pótlása.

Terményszellőztetés: a szellőztetéssel a tárolt terményt alacsony hőmérsékletű légáramlásnál átszellőztetjük, hogy beállítsuk annak állandó hőmérsékletét.

Terménytároló fémsiló: gabona tárolására alkalmas, henger alakú, horganyzott hullámlemezekből álló tárolóegység.

Terménytisztítás: a betakarított szemes termény tárolását megelőző folyamat, amely során eltávolítjuk a gyom magvakat, fajidegen kultúrmagvakat, fajtaazonos, sérült, törött fejletlen szemeket, valamint szerves és ásványi eredetű szennyeződéseket.

Tolózár: tranzittartályok, betároló- szállító rédlerekben a mag kiürítését, kidobását szabályozó szerkezet, melynek nyelvét eltolással lehet szabályozni.

Tranzittartály: olyan tároló eszköz, amely alatt a szállítójármű szabadon mozoghat és a termény könnyen ráüríthető.

Túlszárítás: a szemes termény előírt nedvességtartalom alá történő szárítása. Káros mind a mag fizikai, mind bel tartalmi értéke szempontjából.

Utótisztító: alapgépként itt is rosta-széltisztító kombinációt használjuk. Az alkalmazott nagy felületű, kis lejtésű síkrosták következtében és a jó tisztítás érdekében az utótisztítás során hosszabb utat tesz meg a termény.

Víztartalom: a szemes terményben lévő víz mennyisége, %-ban meghatározva.