Menü

Ajánlások

SZALAI ISTVÁN

Zökkenőmentes lebonyolítás, korrekt üzleti kapcsolat, kölcsönös…

Bővebben

BERNÁTH ISTVÁN

Megbízhatóság, a projektek gördülékeny kivitelezése, lojalitás…

Bővebben

A magtisztítás fázisai

A tisztítás tulajdonképpen az idegen anyagok eltávolítását jelenti a nyersáruból. A tisztított áru szélesség–vastagság szerinti szétválasztását osztályozásnak, a szélesség–vastagság–hosszúság szerinti szétválasztását kalibrálásnak nevezik.

A magtisztítási-osztályozási feladatot egy maghalmaznál rendszerint több lépcsőben végzik el. A lépcsők közvetlenül követhetik egymást, de időben el is válhatnak. Így beszélhetünk elő-, utó-, finom- és utótisztításról.

A magkeverék alkotóelemeinek szétválasztási lehetősége elsősorban azok fizikai tulajdonságainak eltéréséből adódik. A szétválaszthatóság szempontjából fontosabb fizikai tulajdonságok a következők:

a./méret,
b./gördülékenység,
c./sűrűség,
d./áramlási (aerodinamikai) tulajdonság,
e./felületi minőség (érdesség, tapadóképesség),
f./rugalmasság,
g./szín.

További szétválasztási lehetőség adódik az alkotóelemek elektromos tulajdonságbeli (pl. elektrosztatikai tulajdonság), akusztikai tulajdonságbeli, fényelnyelő és röntgensugár-elnyelő tulajdonságbeli eltéréséből.

Az egyes tételek tisztítása lehet:

egymenetes: amikor egy összetett magtisztítóval méret és aerodinamikai tulajdonságok alapján (szelelőrosta) elérhető a kívánt minőség;

kétmenetes: amikor is az előzőn kívül még egy műveletre van szükség, pl. hosszúság alapján (triőr), sűrűség alapján (szeparátor), felületi minőség alapján (mágneses magtisztító) stb. történő szétválasztás;

összetett: ebben az esetben az egymenetes eljárás alapgépére több menetben is szükség lehet, valamint egy vagy több speciális művelettel, illetve tisztítógéppel kell a tökéletes elválasztást elvégezni.

Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a betakarított szemtermés előtisztítás nagyon fontos, közvetlenül a beérkezéskor célszerű elvégezni. Ezzel jelentős mennyiségű idegen anyag távolítható el, így növelhető a szárítási és tárolási kapacitás, másrészt a további tisztítási műveleteknél jobb lesz az utótisztító gépek kapacitáskihasználása és munkaminősége.